VOLUNTARIS

DRETS DEL VOLUNTARI
 1. Obtenir la formació necessaria sobre el funcionament de l’esdeveniment i les seves activitats, suport en el desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans per poder exercitar-la convenientment.
 2. Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb tot el respecte a la seva condició i creences.
 3. Gaudir d’acreditació suficient com a voluntari davant de tercers i obtenir certificació de la seva participació.
 4. Participar activament en l’elaboració, planificació, execució i avaluació de l’activitat on col•labori, amb el reconeixement social de la seva activitat.
 5. Ser coberts dels riscos derivats de l’activitat que du a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.
 6. Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i horari que hi podrà dedicar i les responsabilitats acceptades.
 7. Realitzar l’activitat en les degudes condicions de seguretat i higiene reglamentades i en funció de les característiques de la mateixa.
DEURES DEL VOLUNTARI
 1. Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’organització.
 2. Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, donant suport de manera activa i respectant les normes internes de funcionament.
 3. Seguir les instruccions rebudes per l’organització.
 4. Utilitzar degudament l’acreditació i distintius de l’organització.
 5. Respectar i cuidar els recursos materials que l’organització posi a la seva disposició.
 6.  Mantenir la confidencialitat, sense prejudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com de l’organització.
 7. En cas de renúncia, notificar-la amb antelació o continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.

Data i horari

 • Diumenge 8 de setembre: Duatló i cursa 5k. De 8:00h a 14:00h

Obsequi per la col·laboració

– Bossa del corredor i samarreta tècnica de la cursa (exclusiva per l’STAFF)

– L’esmorzar de diumenge

– Dinar de germanor el diumenge després de la cursa.